Onderzoek

Werking van de composteerinrichting
Uit onderzoek in het verleden is reeds gebleken dat het goed composteren van diverse organische afvalstromen minder gemakkelijk is dan gedacht wordt.
Zo is gebleken dat elke stroom zijn eigen problemen kent bij verwerking en dat elke composteringsinstallatie, ook al zijn ze identiek gebouwd, zijn eigen problemen kent. De directe composteringsproblemen met betrekking tot geur en afscheiding van verontreinigingen zijn in de afgelopen jaren redelijk opgelost, echter er ontstaan steeds nieuwe probleempjes door bijv.:
- kleine aanpassingen in de installatie,
- verandering in de werkwijze,
- langzame verandering in de samenstelling van het organisch afval,
- verwerking van nieuwe afvalstromen
- nieuwe eisen die door de overheid gesteld worden.

Dit leidt dan weer tot:
- hogere ammoniakconcentraties in de proceslucht,
- problemen met biofilters,
- stofproblemen binnen de inrichting,
- compost die niet voldoende stabiel is aan het einde van het proces.
- meer verontreinigingen in het eindproduct.

In samenwerking met het betreffende bedrijf wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna onderzocht wordt op welke wijze de problemen het beste opgelost kunnen worden. Vaak worden eerst enkele kleine testen uitgevoerd om te resultaten van de oplossing goed te kunnen beoordelen. Pas als deze testen naar tevredenheid verlopen wordt de definitieve oplossing doorgevoerd.
Deze manier van aanpak is belangrijk, omdat bij composteerinstallaties een kleine verandering grote gevolgen kan hebben voor het complete proces.

Kwaliteit van de compost
In de afgelopen paar jaar is er een verandering zichtbaar in de doelstelling van de verschillende composteerinstallaties. Het doel van "afvalverwerker" is aan het verschuiven naar "produceren van een eindproduct" en de laatste jaren ook steeds meer uitsluitend voordroging ten behoeve van verbranding.

Onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de compost is vooral gericht op specifieke eigenschappen zoals het onderdrukken van verschillende plantenziekten en het gecontroleerd en  beter voorspelbaar vrijkomen van mineralen, waarbij de nadruk ligt op de beschikbaarheid van stikstof.