Compostering

Het composteren van organisch afval vindt reeds lange tijd plaats. Dit heeft voornamelijk op eenvoudige wijze in de buitenlucht plaatsgevonden door het afval op een hoop te gooien. In de loop der tijd is de samenstelling en hoeveelheid van het (organisch) afval echter sterk veranderd en is de bevolkingsdichtheid sterk toe genomen.
Zo is het op eenvoudige wijze composteren van met name de nattere gemakkelijk afbreekbare organische afvallen in de open lucht niet meer mogelijk. De geur die vrijkomt geeft te veel overlast en in Nederland zijn er weinig plaatsen meer waar de afstand tot woningen meer dan 2 a 3 km bedraagt (buiten natuurgebieden). Alleen het composteren van groenafval (snoeihout, gras, blad en plantsoenafval) en vergelijkbare organische afvalstromen (tuinafval, plantenafval) kan nog plaatsvinden in de openlucht. Alle andere organische afvalstromen, zoals mest, slib, Groente Fruit en Tuinafval, zouden volgens de Nederlandse wetgeving te veel risico vormen voor geuroverlast en moeten daarom in gesloten composteerinrichtingen verwerkt worden.

Gesloten compostering
Open compostering